ОС-4092/16.10.2015 г. - Определение № 279/08.10.2015 г. на Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на Недялка Иглева-Глушкова, против Решение № 1383/09.07.2015 г. на ОбС - Казанлък.