Комисия по социални дейности и трудова заетост, състояща се от 7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.
Председател:  Ахмед Абдула Мехмед
Зам.-председател: Мехмед Алиев Мехмедов
Членове: 
1. Стефка Димитрова – Иванова
2. Стефан Драганов Златев
3. Румяна Стоянова Друмева
4. Николай Митков Факиров
5. Красимира Белчева Харизанова