Състав

Председател на Общински съвет - Казанлък
Николай Златанов Димитров

Заместник председатели на Общински съвет - Казанлък
Владимир Йорданов Чучумишев
Радиана Стефанова Стефанова
Сунай Реджеп Хаджъ
Ридван Байрям Иляз

Групи съветници:
Група съветници от "ГЕРБ"
Група съветници от "Експерти за Казанлък"
Група съветници от "БСП лява България"
Група съветници от "БДЦ - ДПС"
Група съветници от "ББЦ - РФ"


През изтеклите четири години общински съвет Казанлък  и неговите постоянни комисии /ПК/, работиха активно при обсъждане и разрешаване проблемите на жителите на община Казанлък. За периода са проведени 58 заседания, на които приети 1186 решения.

Обновяване на градската среда и инфраструктура:

Изработени и приети 4 изключително важни Устройствени плана: Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Казанлък, ОУП на Долината на тракийските царе, Интегриран план за градско възстановяване и развитие и ОУП на Община Казанлък /какъвто имат само 9 общини в РБ/. Съществуването на тези документи, полага основите на планираното и предвидимо развитие на територията на региона през следващите 15-20 години и дава сериозни гаранции на бизнеса за бъдещи инвестиции.

За асфалтиране са вложени 14 000 000 лв. собствени средства и около 4 400 000 лв. финансиране от Правителството, като са асфалтирани повече от 103 квадратни км., от които 136 улици в града и близо 222 улици в населените места.

Изградени са десетки паркове и облагородени множество околоблокови пространства. За подмяна на тротоари са инвестирани по 200 000 лв. годишно.

По Оперативна програма „Обновяване на градската среда“ са осигурени външни средства на стойност 5 655 000 лева, с които е обновена значителна част от ж.к. “Изток“.

Подписан е Договор с Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ и се наредеждаме сред 39-те Големи общини в РБългария – директни получатели на Европейско финансиране, като си осигурихме безвъзмездно финансиране на обща стойност от 19 658 031 лв.,

С Европейски средства е изградена Водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и кв.“Крайречен“ в гр. Казанлък, на обща стойност 1 987 000 лева.

По Националната програма за енергийна ефективност са санирани 19 жилищни сгради на обща стойност 16 963 000 лева.

Обновяване на образователната инфраструктура:

В края на настоящата година всички общински училища и детски заведения, които са повече от 40 на брой ще бъдат санирани на 100%, по общински и национални програми и проекти.

Само по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим І“ е осигурено безвъзмездно, външно финансиране на стойност 800 000 лв., с което училището придоби изцяло съвременен вид.

Изградена е Нова сграда на единствения в страната „Национален център по природо-математически науки“ към ПМГ „Никола Обрешков“. Стойност 486 000 лв. осигурени от Правителството,

Инициирано е създаването на „Технически колеж- Казанлък“, като част от структурата на Технически университет София.

Създадено е Общинско предприятие „Кухня-майка“, в т.ч. дейност „Детска млечна кухня“ за приготвяне и доставка на храна за детски ясли и градини. Само за първата 2016 г. реализираната икономия от местния бюджет беше 900 000 лева.

Подобряване на социалните услуги:

За нови социални услуги, привлечените Европейски средства са за над 1 млн.лв. Това са Проектите „Независим живот в община Казанлък“, „Дъга на толерантността“, „Приеми ме 2015 г.“, „Център за обществена подкрепа“, „Дневен център за деца и родители“.

Реставрация и социализация на културното и археологическо наследство:

След като в предходния мандат беше изграден нов Музей на  Розата на стойност 1 млн. лв.  със средства предоставени от Правителството, в настоящия бяха реставрирани и социализирани Тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“ с Европейски средства в размер на 2 770 000 лева.

Предстои финализиране на процедура "Развитие на туристически атракции", в рамките на ОП "Региони в растеж 2014-2020г.“, за проектно предложение "Светът на траките".  С финансов ресурс около 6-8 млн. лева, този проект ще осигури социализация на Тракийска гробница „Оструша“, построяване на  атракцион  „Светът на траките“ до гр. Шипка и изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка, която е 6-8 км.

Подобряване и интегриране на градския транспорт:

По Проект Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък - Етап 1“ осигурихме 3 690 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 503000 лв. собствено финансиране за рехабилитация на централни улици, закупуване на 7 електробуса, изграждане на 23 спирки и изграждане на информационна система за управление.

Подобряване на инфраструктурата  в здравеопазването:

През последните 2 мандата са вложени около 6 000 000 лева Европейски средства за саниране и закупуване на медицинско оборудване в МБАЛ„Д-р Христо Стамболски“.

Предстои саниране на ДКЦ „Поликлиника“ на стойност 1 540 000 лв.

Започнато и предстоящо 2019 г.:

До края на настоящата година ще стартира пълната реконструкция на Ж.П. надлез „Арсенал“, с предоставените 1 200 000 лв. от Правителството на РБ и около 1 200 000 лв. от АПИ.

Налично е подписано Споразумение с АПИ с проектна готовност за 1800000 лв., за изграждане на Пътен възел Околовръстен път – с. Овощник.  Изготвен е Проект за възстановяване пътя гр. Казанлък – язовир Копринка, в това число предвидена велосипедна алея. Проектната стойност е приблизително 3 500 000 лева.

След като в предходния мандат се изгради изцяло нова велоалея от гр. Казанлък до с. Енина, през настоящата година е завършена реконструкцията на алеята от гр. Казанлък, до разклона за с. Розово и с. Овощник. Целта е възстановяване на всички съществуващи велосипедни алеи и създаване на нови маршрути за велосипедистите- туристи и жители на общината.

До края на настоящата година ще бъде регистрирана и ще стартира дейността си „Индустриална зона-Казанлък“, с цел изграждане на индустриален парк по пътя Казанлък-Бузовград и създаване на условия за привличане на български и чуждестранни инвеститори.

По решение на общинския съвет, с почетни отличия бяха наградени:

Почетни граждани на Казанлък: Едрьо Едрев, Теньо Попминчев, Христо Карастойнов и Старозагорски Митрополит Киприан.

Вписани в Почетната книга на Казанлък: Мария Стоянова и Веселин Шивачев.

Подписани Споразумения за побратимяване с градовете Джунгнанг-гу-Сеул-Южна Корея, Блида-Алжир, Кацаго Сан Мартино-Италия и Дидимотика-Гърция.