Николай Златанов Димитров

'

Роден на 04.01.1967г. в гр. Казанлък
Образование -  СУ „Климент Охридски”, специалност „Право”


Член на Адвокатска колегия – Стара Загора