Радиана Стефанова Стефанова

'

Родена на 12.09.1969 г. в гр. Казанлък
Образование: Висше - магистър
Месторабота: СОУ "Екзарх Антим I" - директор

Председател на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм;
Член на комисия по здравеопазване;
Член на комисия по култура, информационни средства и вероизповедания.