Иван Колев Дочев

'

Роден на 27.09.1946 г.
Образование: Висше

Председател на комисията по икономика, бюджет и финанси