Владимир Йорданов Чучумишев

'

Роден на 01.07.1960 г. в гр. Казанлък
Образование: Висше
Месторабота: "Арсенал" АД, ръководител Техническо развитие

Член на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм
Член на европейските въпроси и бизнес среда