Петър Славов Митев

'

Роден на 08.08.1948 г. в гр. Чирпан
Образование: Висше, инженер химик

Член на комисията по селско и горско стопанство
Член на комисията по сигурност, обществен и екологичен ред