Пламен Станимиров Караджов

'

Роден на 14.11.1979 г. в гр. Казанлък
Образование: Висше
Месторабота: ТП ДГС Мъглиж

Зам.-председател на Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм.
Член на комисията по икономика, бюджет и финанси