Моника Божидарова Динева

'

Родена на 14.10.1975 г. в гр. Казанлък
Образование: Висше
Месторабота: Адвокат

Член на комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.
Член на комисията по здравеопазване.