Джамал Неджипов Папарланов

'

Роден на 19.10.1973 г. в с. Плетена, общ. Сатовча
Образование: средно специално

Месторабота: ДЗЗД "Салют" - управител

Зам.-председател на комисията по европейските въпроси и бизнессреда
Член на комисия по икономика, бюджет и финанси.