Георги Иванов Пенчев

'

Роден на 08.11.1967 г. гр. Казанлък
Образование: Средно специално
Месторабота: "Мега Логистик" ООД - управител

Член на комисията по здравеопазване
Член на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм