Ридван Байрям Иляз

'

Роден на 22.10.1974 г.
Образование: Висше

Председател на комисията по селско и горско стопанство

Член на Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт