Ахмед Абдула Мехмед

'

Роден на 30.09.1973 г. в с. Сатовча, област Благоевград
Образование: Висше
Месторабота: Д "ИТ" Стара Загора - главен инспектор

Председател на комисията по социални дейности и трудова заетост

Член на Комисия по икономика, бюджет и финанси.