Радослав Христов Рачев

'

Роден на 10.05.1977 г. в гр. Стара Загора
Образование: Средно - техническо
Месторабота: "Радослав 77" ЕООД - управител

Член на комисията по селско и горско стопанство
Член на комисията по европейските въпроси и бизнессреда