Владимир Русев Русев

'

Роден на 14.02.1975 г. в гр. Твърдица, област Сливен
Образование: Висше
Месторабота: РЗОК Стара Загора - финансов инспектор офис Казанлък

Зам.-председател на комисията по здравеопазване
Член на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм