ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък