ОС-250/27.01.2016 г. - Решение № 12/21.01.2016 г., по Адм. дело № 312/2015 г., постановено от Административен съд - Стара Загора, с което отменя по жалба на Богдан Койчев Загоров от гр. Казанлък, Решение № 1393/2015 г. на Общински съвет - Казанлък.