ОС-316/26.02.2016 г. - Разпореждане от 16.02.2016 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 47/2016 г., образувано по жалба подадена от Секция на КТ 'Подкрепа' в Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък, чрез председателя й Бончо Бонев, против Решение № 49/28.01.2016 г. на ОбС, в частта му по т. 23 и Приложение № 23, т. 11 и Приложение № 11 и Приложение № 4, касаещи Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък.