ОС-506/12.05.2016 - Въззивна жалба от Константин Петков Карагитлиев с постоянен адрес гр.Казанлък, ул.'Хан Крум' №20, до Административен съд - Стара Загора чрез Общински съвет - Казанлък, срещу Решение №155/28.04.2016 г. на ОбС, Протокол № 9.