ОС-540/30.05.2016 г. -  Определение № 145/17.05.2016 г. по Адм. дело № 226/2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора, с което оставя без разглеждане жалбата на ЕТ 'Карко - Константин Карагитлиев', гр. Казанлък против Решение № 155/28.04.2016 г. на ОбС.