ОС-581/20.06.2016 г. - Определение № 173/14.06.2016 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 226/2016 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството образувано по жалба от ЕТ 'Карко - Константин Карагитлиев', гр. Казанлък, против Решение № 155/28.04.2016 г. на ОбС.