ОС-582/20.06.2016 г. - Разпореждане от 13.06.2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 264/2016 г., образувано по жалба на Синдикален регионален съюз на КТ 'Подкрепа', гр. Казанлък, против Решение № 180/26.05.2016 г. на ОбС.