ОС- 657/22.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Христо Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, против чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък;