ОС-667/27.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора, против чл. 8, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 2 изр. II в частта 'нотариална заверка на подписа на собственика /собствениците/; чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта 'нотариално заверено'; чл. 14, ал. 3, т. 2; чл. 15, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.