ДОКО МАНЕВ ДОКОВ

Удостоен с Решение № 588 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет, за постижения в областта на изкуството и дарения с непреходна стойност и обществена значимост за Казанлък и общината.