ДОКО МАНЕВ ДОКОВ

Удостоен с Решение №588 от 30.05.2013 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за постижения в областта на изкуството и дарения с непреходна стойност и обществена значимост за Казанлък и общината.