НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИБУШЕВ

Удостоен с Решение №1296 от 13.05.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за изключителен принос в инвестирането и реализацията на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за община Казанлък.