ЦВЯТКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

Удостоен с Решение № 1297 от 13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък, за изключителни постижения в областта на изкуството и културата.