Гълъбина Георгиева Михайлова

Удостоена с Решение №968 от 28.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък, за нейния многостранен талант в областта на театралното изкуство като драматург, режисьор и актьор. В своя творчески път г-жа Михайлова пресъздава творчеството на Чудомир, чрез което съхранява и представя на обществото характерни образи запазили националната идентичност на Казанлъшкия край и се явява като продължител на неговото дело. Тя е сред малкото провинциални актьори, чиято дейност е намерила признание на национално ниво, което е отразено и запазено в Златния фонд на БНТ.