Гълъбина Георгиева Михайлова

Удостоена с Решение № 968 от 25.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък, за нейния многостранен талант в областта на театралното изкуство като драматург, режисьор и актьор. В своя творчески път г-жа Михайлова пресъздава творчеството на Чудомир, чрез което съхранява и представя на обществото характерни образи запазили националната идентичност на Казанлъшкия край и се явява като продължител на неговото дело. Тя е сред малкото провинциални актьори, чиято дейност е намерила признание на национално ниво, което е отразено и запазено в Златния фонд на БНТ.