Александър Петров Иванов

Удостоен с Решение № 968 от 25.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък, за неговата творческа и фотографска дейност, която оставя изключителен и траен принос в обществения, социалния и културния живот на Казанлък.