Александър Петров Иванов

Удостоен с Решение №968 от 28.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък, за неговата творческа и фотографска дейност, която оставя изключителен и траен принос в обществения, социалния и културния живот на Казанлък.