Алла Гусманова Ангелова

Удостоен с Решение №968 от 28.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.32 във връзка чл.33, т.1 и чл.36 ал.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общинатаза високия професионализъм на педагог, хореограф и художествен ръководител на Балетен танцов център „Грация“, за многобройните успехи и постижения на нейните възпитаници.