ОС-912/27.12.2016 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № /16.12.2016 г. по Адм. дело № 329/2016 г., с което по протест на прокурор от РП - Казанлък отменя разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.