ОС-1286/26.05.2017 г. - Разпореждане от 19.05.2017 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 244/2017 г. образувано по жалба на "Туристически Комплекс Казанлък" АД, гр. Казанлък, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС.