ОС-1464/11.08.2017 г. - Чрез ОбС - Казанлък до Адм.съд - Ст. Загора Жалба от Васил Самарски - Председател на НЧ "Искра - 1860" - гр. Казанлък  срещу Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС.