ОС-1650/20.11.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № /9.11.2017 г., по Адм. дело № 358/2017 г., по описа на съда, с което прекратява производството образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който са оспорени разпоредби на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 и чл. 50, ал.1 от Наредба № 15 на ОбС.