ОС-1702/04.12.2017 г. - Съобщение от Аминистративен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 325/29.11.2017 г. по Адм. дело № 434/2017 г. по описа на съда, с което отменя по жалба на Народно читалище "Искра 1860", гр. Казанлък, Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС в частта относно т. I, т. 11, т. 12 и т. II от Решението, с които се отменя Решение № 196/01.02.2001 г. на ОбС и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище "Искра 1860", гр. Казанлък на клуб "Новенски' и школа по изкуствата "Емануил Манолов" за срок от 10 години.