ПОКАНА № 39

На 01.06.2018 от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.4 и ал.5 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Фестивал на розата, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2055/ 31.05.2018 - В изпълнение на Решение №767/28.05.2018 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Теньо Веселинов Попминчев.

2. ОС_2056/ 31.05.2018 - В изпълнение на Решение №768/28.05.2018 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Христо Стоянов Карастойнов.

Поканата е с Изх. No.: 694 От дата: 31.05.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК