ОС-2382/06.11.208 г. - Чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, частна жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Определение № 279/01.10.2018 г., постановено по адм. дело № 480/2018 г. по описа на АС - Стара Загора.