НАРЕДБА № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък

Приета с Решение № 595 от 25.01.2007 г.
Пром. с решение  на Старозагорския окръжен съд от 11.06.2007 
по адм. дело № 90/2007 г., изм. с Решение № 5 от 31.07.2008 г., изм. с Решение № 305/24.07.2012 г.;

 


Изтегли документа