Проект на Наредба за изменение на Наредба №12 за настаняване под наем с доказани жилищни и продажба на общински жилища

На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА обществени консултации с граждани ще се проведат на 07.02.2019 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

Публикувано от 18.01.2019 г.


Изтегли документа