ОС-2553/01.02.2019 - Съобщение от Административен - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 24/28.01.2019 г., постановено по Адм. дело 237/2018 г., с което отменя чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС. Делото е образувано по жалба от Цветан П. от гр. Казанлък.