ОС-2739/12.04.2019 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Стойно Денков Денков - живущ в гр. Казанлък, чрез пълномощника си адв. Таня Димитрова, срещу Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС.