ОС-2750/12.04.2019 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък, представляван от Мария Бресковска - Стоянова - председател, срещу Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС.