ОС-2760/16.04.2019 г. - Приложен препис от Касационна частна жалба с вх. № 1826/2019 г., чрез Адм. съд - Стара Загора до Върховен административен съд от "КУМАКС АГРО" ЕООД, срещу Определение №69/13.03.2019 г. постановено по адм. дело № 579/2018 г. по описа на съда. /Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС - Казанлък/