ОС-2643/12.03.2019 г. - Жалба и Разпореждане от 26.02.2019 г., постановено по Адм. дело 107/2019 г., с което задължава ОбС в 3-дневен срок да изпрати заверено копие от преписката по приемане на чл. 37, ал. 1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък.