ОС-2762/16.04.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 159/10.04.2019 г. по Адм. дело № 764/2018 г.  по описа на АС, с което прекратява производството по делото и оставя без разглеждане протеста на Прокурор Драганова при ОП - Стара Загора против чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12 на ОбС.