ОС-2703/02.04.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 128/28.03.2019 г., постановено по Адм. дело 207/2019 г., с което присъединява делото към адм. дело № 191/2019 г. образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура против разпоредбите на чл.20, ал.3, т.9 и т.11; чл.48, ал.1, ал.2 и ал.4; чл. 49, ал.2, ал.3 и ал.5; чл.50, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС.