Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА обществени консултации с граждани ще се проведат на 21.05.2019 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

публ. на 09.05.2019 г.


Изтегли документа