ПОКАНА № 55

На 31.05.2019 от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал. 4 и ал.5 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Фестивал на розата, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2857/ 29.05.2019 - В изпълнение на Решение №1055/28.05.2019 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Старозагорски митрополит Киприан.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък

2. ОС_2858/ 29.05.2019 - В изпълнение на Решение № 1056 и Решение № 1057 от 28.05.2019 г. на ОбС – Казанлък, Тържествено удостояване с вписване в Почетната книга на град Казанлък на Веселин Шивачев и Мария Стоянова.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък

Поканата е с Изх. No.: 1007 От дата: 29.05.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК