ОС-2915/2019 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора жалба от Цветан И. П. срещу Решение № 1060/28.05.2019 г., Протокол № 54 на ОбС.